Bayushi Takamitsu

Description:
Bio:

Bayushi Takamitsu

Kuro Burazāzu: The Black Company DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate