Yoritomo Nakayo

Silver Tonged Sailor

Description:
Bio:

Yoritomo Nakayo

Kuro Burazāzu: The Black Company DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate