Yukino

Description:
Bio:

Father’s Name: Hida Goryu

Father killed: Daigotsu Hanabi

Yukino

Kuro Burazāzu: The Black Company DukeofWolfsgate DukeofWolfsgate